HTML

HTML står för hyper text markup language och är en vanlig webbstandard för strukturering av text, hypertext och media. Tillsammans med scriptspårk och serverspråk är det i huvudsak HTML som man bygger webbsidor av. Förenklat kan man säga att HTML utför grunden av webbsida och på grunden lägger man funktionalitet med hjälp av något programmeringsspråk. Tex php, jsp eller asp.

HTML bör numera endast förknippas med strukur på en webbsida snarare än form och design som stilmappar (CSS) tar hand om.

Lämna en kommentar

Copyright © 2011-2015 webbhotelltips.com.
Jämförelser och recensioner av billiga och bra webbhotell.